Wydarzenia / Integracja

Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego

Integracja społeczna

Ze spisu powszechnego z 2011 roku wynika, że Polacy stanowią 12 proc. populacji Bedford – 80-tysięcznego miasta, położonego godziny 60 mil na północ od centrum Londynu. Według ostatnich badań demograficznych ta liczba wzrosła w ostatnich latach nawet do 17 proc., a jak pokazują statystyki lokalna społeczność mówi ponad 130 językami.

W tych realiach żyją obok siebie ludzie, różni pod wieloma względami, nie tylko rasy, narodowości czy kultury, ale również różnorodni ze względu na tożsamość czy indywidualne doświadczenia. Życie w takim środowisku nie tylko stawia mieszkańcom wyzwania, ale daje również  wiele możliwości do współpracy, wzajemniego poznawania się i przenikania kultur oraz tworzenia wspólnej i wyjątkowej lokalnej społeczności.

Nasze inicjatywy

Nasz główny cel – budowanie pozytywnych relacji między polską społecznością a lokalnymi mieszkańcami – jest osiągany poprzez:

  • organizowanie wydarzeń inspirowanych polską kulturą, sztuką i historią
  • aranżowanie spotkań dla społeczności prezentujących różne kultury i obyczaje
  • przedstawianie prezentacji na temat polskiej mniejszości narodowej i polskiej kultury oraz PLCA
  • wolontariat
  • współpracę z lokalnymi serwisami i instytucjami
  • współpracę z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi mediami
  • organizowanie kampanii i warsztatów promujących wielojęzyczność i wielokulturowość

Wolontariat

Wolontariat w PLCA to sposób na zrobienie czegoś pozytywnego i inspirującego dla lokalnej społeczności oraz zwiększenie szansy na zatrudnienie poprzez zdobyte doświadczenie i umiejętności.

PLCA to także miejsce, gdzie można poznać nowych ludzi i spędzić czas w miłej atmosferze i doświadczyć działania w zespole.

Oferujemy wolontariat nie tylko dla dorosłych, ale również dla młodzieży, która może uzyskać referencje dla pracodawcy, wpisac wolontariat w naszej fundacji do profilu UCAS czy różnych grantów, np. DofE – The Duke of Edinburgh’s Award.

Wydarzenia i kampanie

PLCA Partner Kampani Edukacyjnej „Świadomość Procentuje”

Ogólnopolski Program Świadomość Procentuje jest odpowiedzią na AKTUALNE POTRZEBY w zakresie rozwoju i edukacji. Samoświadomość polega na posiadaniu wiedzy o samym sobie. Świadomość pozwala na szczegółowe określanie własnych doznań, potrzeb, emocji czy  mechanizmów działania. Do pełnej samoświadomości potrzebna jest także znajomość posiadanych przez siebie talentów. Ci, którzy są świadomi tego, jakie posiadają zdolności i możliwości, są bardziej pewni siebie a samoświadomość pozwala na odnalezienie odpowiedniej drogi, zrozumienie tego, jakie jest nasze miejsce.

Celem programu jest właśnie samoświadomość, kompleksowy rozwój mentalny dzieci i młodzieży przy równoczesnym stworzeniu przestrzeni dla rodziców i nauczycieli uświadamiając im, jak być wsparciem w rozwoju młodych ludzi, nie zapominając o sobie i swoich potrzebach. Chcemy, aby po naszym programie każde dziecko dowiedziało się, jak rozwinąć w sobie wszystko to, co najlepsze – wiarę w siebie, swój potencjał, marzenia i swoje możliwości.

Pani Agnieszka Derleta była jednym z ekspertów II Edycji Kampanii.

Promocja kultury i języka polskiego

Kultura jest wspaniałym narzędziem do budowania silnych relacji. Uważamy, że różnorodne wydarzenia oferowane przez nas dają mieszkańcom Bedford i okolic możliwość zaangażowania i poznania kultury w wielu formach twórczych.

Organizujemy warsztaty adresowane do odbiorców w różnym wieku, obchodzimy tradycje polskie, angielskie oraz innych społeczności. To wszystko pozwala uczestnikom naszych wydarzeń stać się częścią różnorodnej kultury lokalnej społeczności.

Co roku w maju fundacja PLCA organizuje wydarzenia promujące kultury i języka polskiego w ramach ogólnokrajowego programu „Dni Dziedzictwa Narodowego” inicjowanego przez Ambasadę RP w Londynie.

Wydarzenia kulturalne

Fundacja PLCA była pomysłodawcą i organizatorem wielu wydarzeń o charakterze kulturalno – integracyjnym. Co roku zaprasza mieszkańców Bedford i okolic do odkrywania polskiej kultury w ramach różnych projektów.

Współpraca z lokalnymi szkołami

Jednym z głównych obszarów działania organizacji jest prowadzenie polonijnej szkoły PLCA, która współpracuje z angielskimi ośrodkami edukacyjnymi, takimi jak St Thomas More Catholic Teaching School, Mark Rutheford Secondary School, Kempston Academy, St John Rigby Primary School, Goldington Academy, Castle Newnham Secondary School.

Dzięki ścisłej współpracy z angielskimi szkołami w Bedford, polskie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach języka polskiego w szkole, w której uczą się na co dzień, w czasie tzw. Polish After School Club. Podczas spotkań uczniowie  otrzymują profesjonalne wsparcie w procesie nauki pisania i czytania w języku polskim, jak również poznają kulturę, geografię i obyczaje Polski. Poprzez prace stylistyczne, artystyczne, a także ciekawe zabawy językowe mogą zaprezentować swoje umiejętności rówieśnikom ze szkoły, dzięki czemu wzrasta ich poczucie wartości  i przynależności do grupy. W tym miejscu warto wspomnieć, że naszymi uczniami są również dzieci, dla których język polski nie jest pierwszym językiem, a zainteresowanie nim oraz kulturą polską rozwija się wraz z nawiązywaniem szkolnych przyjaźni z polskojęzycznymi dziećmi.

Nasza kadra wspiera także uczniów i rodziny dla których język angielski jest drugim językiem. Nauczyciele pracujący w klasach oraz podczas indywidualnych sesji pomagają w zdobyciu umiejętności językowych, które pozwalają na opanowanie i pełne zrozumienie treści angielskiego programu nauczania. Zajmujemy się także tłumaczeniami spotkań oraz dokumentacji i korespondencji szkolnej, w sytuacjach gdy pojawiają się bariery językowe. Pomagamy więc w procesie integracji i aklimatyzacji nie tylko polskim uczniom i ich rodzinom, ale szeroko pojętej społeczności szkolnej.

Współpraca z organizacjami i instytucjami polonijnymi i polskimi

Ambasada i Konsulat RP w Londynie

– polska misja dyplomatyczna w stolicy Wielkiej Brytanii.

Historia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią sięga XVI wieku. Pod koniec XVIII wieku polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne mieściło się np. przy Manchester Square. Budynek był też siedzibą polskiej ambasady w okresie II wojny światowej. Do czasu zbombardowania w 1940 pełnił też funkcję siedziby Rządu RP na uchodźstwie. Po odbudowaniu pełnił rolę ambasady, również i obecnie. Pierwsza siedziba konsulatu RP w Londynie mieściła się przy Upper Montagu Street 2 Russel Square (1919-1939), Thornhaugh Street 2 Russel Square (1939), następnie przy Portland Place (1939-), obecnie przy New Cavendish Street 73.

Ambasada i Konsulat wspierają działalność PLCA poprzez obejmowanie patronatem wydarzeń o charakterze integracyjno-kulturalnym, wsparcie finansowe oraz merytoryczne w zakresie prowadzenia organizacji polonijnej.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.

www.wspolnotapolska.org.pl

Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” z Włocławka

Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” działający przy Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku to grupa folklorystyczna prowadząca działalność kulturalno-oświatową obejmującą folklor wielu regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Kujaw. Zespół w maju 2015 roku obchodził 30-lecie swojej działalności artystycznej. Od ponad ćwierć wieku promuje polski folklor, tradycje i obrzędy m.in. z Kujaw, Łowicza, Spisza, Rzeszowa, Żywca, Krakowa oraz Kurpi. W repertuarze Zespołu znajduje się wiele etiud tanecznych, wokalnych i muzycznych, które prezentują na scenach w Polsce i poza jej granicami, promując miasto i kraj. Oprócz odtwarzania oryginalnych tańców, śpiewów, muzyki i strojów ludowych, Zespół na swoim koncie posiada również różnorakie widowiska związane z obrzędowością, m.in. obrzęd Nocy Świętojańskiej.

Dzieci i młodzież Zespołowa rozwijają się więc nie tylko pod względem tanecznym (ruchowym) ale także muzycznym i wokalnym. Prowadzone zajęcia obejmują również ćwiczenia koordynacyjne i sprawnościowe. Każda godzina spędzona na parkiecie daje wymierne efekty w czasie prezentacji scenicznych, ale także w codziennym życiu.

Zespół to nie tylko praca, ale również możliwość spędzenia wolnego czasu, a także możliwość podróżowania po całym świecie. Tylko w ciągu ostatniej dekady Zespół odwiedził około 10 państw na całym kontynencie, a także w Azji. Ponadto, bierze udział w konkursach i przeglądach oraz organizuje zgrupowania szkoleniowo-kondycyjno-wypoczynkowe dla swoich tancerzy.

Zespół Pieśni i Tańca “Kujawy”

e-mail: kujawy@vp.pl