Polonijna Szkoła PLCA

Z uwzględnieniem przygotowania do egzaminów GCSE i A-level i egzaminów państwowych z języka polskiego.

Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego

Zajęcia stacjonarne, hybrydowe i online

Oferujemy edukację interdyscyplinarną w polonijnej szkole dla osób dwu- i wielojęzycznych łączącą naukę i wiedzę z inteligencją emocjonalną, ekologiczną i społeczną.
Jesteśmy nowoczesną i dobrze zorganizowaną placówką, w której używając języka polskiego i angielskiego uczymy treści, kultury, tradycji oraz elementów historii i przyrody Polski.  Stosowane przez nas metody nauczania przy użyciu nowoczesnych technologii sprawiają, że lekcje są atrakcyjne i produktywne.  Metody te wspierają rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku polskim, są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb uczniów.  Szkoła umożliwia wszechstronny rozwój ucznia, dzięki, któremu pobudza jego wyobraźnię, stymuluje kreatywność , rozwój umiejętności , rozwija  jego wiarę we własne możliwości i buduje pewność siebie.

Szkoła otwarta, twórcza i przyjazna

Jeśli pragniesz widzieć swoje dziecko uśmiechnięte i z radością chodzące do szkoły, zapraszamy do NAS. Pragniemy, aby nasza szkoła była miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich!

U NAS każdy uczeń ma szanse zaprezentować swoje twórcze pomysły, zajęcia plastyczne, muzyczne, gazetka szkolna, samorząd, zajęcia i występy artystyczne i sportowe (turnieje klasowe, szkolne, międzyszkolne).

U NAS każdy uczeń ma okazje wspólnie z nauczycielami i rodzicami nie tylko uczyć się, ale również i bawić (festiwale, przedstawienia, wycieczki, pikniki, dzień sportu).

U NAS każdy nauczyciel jest życzliwy i ma otwarte serca dla każdego dziecka: wychowuje, doradza, wspiera oraz uczy.

U NAS rodzice naszych uczniów są naszymi sprzymierzeńcami i współtworzą przestrzeń edukacyjną dla swoich dzieci.

W naszej szkole jest miejsce dla wszystkich, którzy pomimo oddalenia od Polski chcą pielęgnować „polskie korzenie” i troszczą się o zachowanie języka polskiego, ale przede wszystkim dla tych, którzy pragną być obecnie i w przyszłości prawdziwymi Ambasadorami Polski i obywatelami świata.

Metody pracy stosowane w naszej szkole

Na lekcjach staramy się zadbać o różnorodność metod, ćwiczeń i typów interakcji.

Wykorzystujemy elementy zabawy i dramy, stosujemy ćwiczenia oparte na współpracy i współdziałaniu, tworzymy sytuacje imitujące te z życia codziennego, dzięki czemu uczniowie posługują się językiem w sposób aktywny i naturalny, traktując go przede wszystkim jako narzędzie do porozumiewania się.  Na wczesnym etapie nauki ważną rolę odgrywają ćwiczenia bazujące na metodzie reagowania całym ciałem (TPR), gry i zabawy językowe, quizy i konkursy, a także rym i rytm – dzieci uczą się piosenek, wierszyków i tekstów rytmizowanych.  Na zajęciach wykorzystywane są rozmaite “rekwizyty”, dzięki którym uczniowie mogą poznawać język wszystkimi zmysłami, także poprzez dotyk, węch i smak.

Na wyższych poziomach nauki staramy się równomiernie rozwijać wszystkie umiejętności językowe, tak by nasi uczniowie potrafili sprawnie i swobodnie porozumiewać się po polsku, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, nie tylko na egzaminach, lecz także w życiu codziennym.

Wykorzystywanie metodyki Montessori, dzięki której dzieci i młodzież stają się skoncentrowani na swoich zadaniach, dążą do samodzielności, budują wiarę w siebie i z ufnością patrzą na świat. Są odpowiedzialni, umieją współczuć drugiemu, są chętni do pomocy i wykazują się dużą inicjatywą społeczną.

Dzieci montessoriańskie to dzieci pełne cierpliwości i niepoddające się w swoich staraniach. To dzieci które wiedzą, czym jest szacunek i honor, i umiejące to wyrazić wobec siebie i innych. Dzieci radosne!

W procesie edukowania zamiast oceniania używamy docenianie oparte na koncepcji „Growth Mindset”, czyli nastawienia na rozwój. Takie podejście inspiruje naszych uczniów/uczennice do samorozwoju i samodyscypliny oraz pozwala czerpać większa radość i przyjemność z uczenia się.

Formularz zapisu ucznia