Warsztaty Edukacyjne Dla Dzieci i Dorosłych

Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego

Kurs przygotowania do egzaminu GCSE i A-level z języka polskiego – stacjonarne i online

Kurs nauki języka polskiego jako obcego – dzieci i dorośli

Warsztaty językowe, kulturalne, artystyczne i muzyczne dla dzieci i dorosłych

Kurs nauki języka angielskiego – różne poziomy

Kluby języka polskiego w brytyjskich szkołach w ramach projektu Ambasady- Polish After School Clubs

Formularz zapisu ucznia