Innowacyjna Edukacja Interdyscyplinarna

Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego

Obejmująca pracę nowatorskimi metodami w zgodzie z rytmami przyrody, prawami natury,  naturalnym rozwoju człowieka i innych istot żywych.

Edukacja Interdyscyplinarna

Wycieczki i spacery są nieodłącznym elementem edukacji, umożliwiają obserwację w naturalnych warunkach, wyzwalają aktywność poznawczą przejawiającą się w zadawaniu wielu pytań i wymianie spostrzeżeń, pozwalają na posługiwanie się polską mową w naturalnych sytuacjach, ułatwiają porównywanie polskiego i angielskiego krajobrazu, pogody, roślinności, zwierząt.  Wykorzystując działanie w różnych lokalizacjach nasze zajęcia oparte są na edukowaniu przez doświadczanie siebie, emocji, relacji i środowiska.

I@MAMO- Internetowa Międzynarodowa Akademia Młodego Odkrywcy

I – INSPIRACJA/Inspiration

M – MOTYWACJA/ Motivation

A – ASPIRACJE/ Aspirations

M – MISTRZOSTWO/Mastery

O – ORYGINALNOŚĆ/ Originality

Główne cele Akademii

Inspirowanie uczestników do odkrywania w sobie indywidualnego i wyjątkowego potencjału, który każdy człowiek posiada od urodzenia

Wyposażenie młodych ludzi w narzędzia dzięki, którym odkryją swoje talenty, mocne stron i aspiracje

Motywowanie do konsekwentnego działania

Wspieranie rozwoju samodzielnego myślenia i kreatywności

Budowanie indywidualnego języka, systemu wartości i tożsamości uczestników

Promowanie wielojęzyczności i wielokulturowości

Internetowa Szkoła

Program

język polski – budowanie i rozwijanie kompetencji językowych (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie na różnych poziomach).

Poznawanie literatury i poezji polskiej na wybranych przykładach

Elementy historii, geografii i przyrody Polski

Wiedza o kulturze i tradycjach polskich

Grupy wiekowe

6-8 lat

Grupa I

9-11 lat

Grupa II

12- 14 lat

Grupa III

15+

Grupa IV

Kwalifikacje

Certyfikat/świadectwo ukończenia roku na danym etapie edukacji

Forma zajęć

Sesje 2 razy po 45 minut prowadzone interaktywnie online

Akademia Młodego Odkrywcy

Skierowana jest do dzieci i młodzieży, których marzeniem jest żyć w radości i lekkości, przy wsparciu rodziny i najbliższego otoczenia w budowaniu zasobnego środowiska, w którym żyją i kreują swoją rzeczywistość.

Program oparty jest na ćwiczeniach i doświadczeniach edukacji interdyscyplinarnej, która pozwala na wielowymiarowy rozwój dziecka w zakresie rozumienia pojęć, zdobywania i rozwijania umiejętności, tworzenia własnych strategii i budowania fundamentów potrzebnych w dalszym procesie odkrywania własnego potencjału, zaufaniu sobie i możliwościom, których doświadcza w swoim otoczeniu.

Głównym celem wykonywanych zadań jest budowanie u dzieci i młodzieży umiejętności, które będą ich kompasem ku szczęśliwej i bezpiecznej przystani w przyszłości.

Główne cele akademii:

Inspirowanie uczestników do odkrywania w sobie indywidualnego i wyjątkowego potencjału, który każdy człowiek posiada od urodzenia

Wyposażenie młodych ludzi w narzędzia dzięki, którym odkryją swoje talenty, mocne stron i aspiracje

Motywowanie do konsekwentnego działania

Wspieranie rozwoju samodzielnego myślenia i kreatywności

Budowanie indywidualnego języka, systemu wartości i tożsamości uczestników

Promowanie wielojęzyczności i wielokulturowości

Wyprawy i wycieczki edukacyjne w Wielkiej Brytanii, Polsce i Portugalii

Zajęcia teatralne, artystyczne i muzyczne oparte na pobudzaniu swojej kreatywności i wyzwalaniu indywidualnego potencjału

Formularz zapisu ucznia