O nas

Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego

Fundacja PLCA jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 1170478 i działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat.

Powstała z potrzeby serca edukowania kolejnych pokoleń Polaków,  z upływem czasu działalność fundacji ewoluowała i dzisiaj przede wszystkim skupia się na stwarzaniu przestrzeni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, w której w towarzystwie dorosłych i przy użyciu autorskiego programu odkrywają swoje indywidualne talenty i budują fundamentalne umięjetności potrzebne do kreowania szczęśliwego i radosnego życia w harmonii i dobrostanie.  

Nasz Cel

Nasza misja

Głównym celem fundacji jest organizowanie różnych form kształcenia stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego m.in. polonijną szkołę PLCA, Akademię Młodego Odkrywcy, internetową szkołę przedmiotów ojczystych dla dzieci z całego świata, szkolenia, kursy językowe, warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych, wykłady, konferencje tematyczne, konsultacje indywidualne i dla rodzin.

Wsparcie z zakresu psychologii, logopedii, psychobiologii, terapii sensorycznej, zdrowia fizycznego i psychicznego.

Rada powiernicza

Agnieszka Zuzanna Derleta

Dominika
Oblicka

Colin
Raeside

Zuzanna Sowińska - Tissler

Oferujemy

Edukacja Językowa i Interdyscyplinarna

 • Polonijna Szkoła PLCA – edukacja interdyscyplinarna dla osób dwu- i wielojęzycznych łączącą naukę i wiedzę z inteligencją emocjonalną, ekologiczną i społeczną.
 • Stacjonarne i zdalne przygotowanie do egzaminów GCSE i A-level i egzaminów państwowych z języka polskiego.
 • Naukę języka polskiego jako obcego.
 • Kluby języka polskiego w brytyjskich szkołach.

Rozwój Osobisty i Kreatywność

 • I@MAMO- Internetowa Międzynarodowa Akademia Młodego Odkrywcy/Akademia Młodego Odkrywcy.
 • Zajęcia teatralne, artystyczne i muzyczne oparte na pobudzaniu swojej kreatywności i wyzwalaniu indywidualnego potencjału.
 • Warsztaty i kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnorodnej tematyce.

Konsultacje i Wsparcie Edukacyjne

 • Konsultacje rodzinne i indywidualne z zakresu psychologii, logopedii, terapii sensorycznej, Psychobiologii.
 • Mentoring dla uczniów edukacji domowej w UK, Polsce i Portugalii.
 • Dodatkowe lekcje z różnych przedmiotów szkolnych.

Wyprawy, Wydarzenia i Integracja

 • Wyprawy i wycieczki edukacyjne w Wielkiej Brytanii, Polsce i Portugalii.
 • Wydarzenia o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, artystycznym i kulturalnym.

Nasze założenia

Praktyczna Przestrzeń Edukacyjna

Tworzymy przestrzeń edukacyjną, w której uczniowie/uczestnicy mają możliwość poznawania nowej wiedzy i budowania umiejętności opartych na prawach natury, które następnie mogą zastosować w praktycznym działaniu

Wielowymiarowa Inspiracja Naukowa

Inspirujemy, motywujemy i wspieramy w wielopoziomowym rozwoju każdego, kto jest otwarty do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin - nauki, sztuki, literatury i kultury

Różnorodność Umiejętności i Rozwój

Rozwijamy różnorodne umiejętności w tym językowe, doświadczania zmian, akceptowania i rozumienia różnych procesów, które mają wpływ na rozwój indywidualnego potencjału każdego człowieka

Zarządzanie Czasem i Świadoma Odpowiedzialność

Uczymy umiejętności zarządzania czasem, odpowiedzialności za swoje działania i gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi poprzez budowanie szacunku, inteligencję emocjonalną, ekologiczną i społeczną

Edukacja przez Doświadczanie i Obserwację

Towarzyszymy w procesie zdobywania informacji i ich przetwarzania w procesie kształcenia i rozwoju umiejętności zdobywanych empirycznie, czyli poprzez doświadczanie zmysłowe i obserwowanie różnych procesów w naturalnym środowisku, np. w lesie, na łące, sadzie czy polu

Zdrowe Nawyki i Akceptująca Tożsamość

Wspieramy rozwój fizyczny i promujemy zdrowy tryb życia poprzez inspirowanie do tworzenia nawyków służących rozwojowi i budowaniu własnej tożsamości opartej na akceptacji, tolerancji i zrozumieniu

Nowoczesna Komunikacja Multimedialna

Używamy nowoczesnych technologii komunikacji i organizujemy zajęcia z wykorzystaniem technik Multimedialnych

Autentyczność w Wielokulturowym Świecie

Zachęcamy do zachowania autentyczności i oryginalności w różnych aspektach życia m.in. poprzez promocję wielojęzyczności i wielokulturowości. W godności i poszanowaniu indywidualności ma możliwość rozwijania swoich talentów i uświadamiania sobie tego co warto robić inaczej, aby zasiane ziarno przyniosło zachwycające owoce

Logo i nazwa

Logo fundacji to słonecznik, który jest uniwersalnym symbolem szczęścia, radości i ciepła a spirala w środku nawiązuje do ciągłej ewolucji i rozwijania.

Słonecznik znany jest z tego, że gdy kwitnie jego głowa obraca się w stronę słońca, przez cały dzień. Głowa słonecznika składa się z dziesiątek pojedynczych kwiatów skupionych razem, czyli symbolizuje naszą społeczność PLCA.

Żółty kolor słonecznika oznacza żywiołowość, intelekt i przyjemność. Kolor żółty tradycyjnie symbolizuje również towarzystwo.

The Polish Language and Culture Association

Nazwa fundacji powstała w przepięknych okolicznościach, kiedy to grupa fantastycznych ludzi spotkała się razem i zapragnęła zrobić coś dla siebie i innych.

Naszymi priorytetami są:

Passion for Education

Leading to Success

Community Integration

A mbition for the Future