Oferta edukacyjna

Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego

Według nas Edukacja jest najlepszą inwestycją w przyszłość każdego człowieka bez względu na wiek, przekonania czy płeć. Jest nieskończoną drogą, którą warto rozpocząć w każdym momencie życia i podążając nią móc samemu odkrywać, doświadczać i realizować marzenia.

Edukacja organizowana przez fundację PLCA oparta jest na indywidualnym podejściu do potrzeb każdej osoby bez względu na wiek, płeć czy przekonania. Inspirujemy, motywujemy i wspieramy w wielopoziomowym rozwoju każdego, kto jest otwarty do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, rozwijania umiejętności językowych, doświadczania zmian, akceptowania i rozumienia różnych prcesów, które mają wpływ na rozwój indywidualnego potencjału każdego człowieka. Wspólnie kreujemy przestrzeń edukacyjną, w której każdy ma możliwość odkrywania swoich talentów, darów i umiejętności potrzebnych mu do ewolucji jego życia w różnych jego aspektach.

Programy nauczania stosowane w naszej placówce

Podstawa Programowa Dla Uczniów Polskich Uczących Się Za Granicą

Zgodnie z zapisem Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą, celem edukacji dzieci jest poszerzanie i utrwalanie wiedzy o polskiej kulturze, społeczeństwie polskim i środowisku geograficznym Polski oraz wzmacnianie procesu identyfikowania się uczniów z ojczystą tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

Specyfikacja AQA Polish GCSE i A-Level

Podstawa programowa przygotowująca kandydatów do egzaminów kwalifikacyjnych w Wielkiej Brytanii na poziomie GCSE i A-level.

Edukowanie Przez Doświadczanie - Autorski Program Interdyscyplinarny PLCA

Opracowany przez kadrę zarządzającą i nauczycieli z wieloletnim stażem w oparciu o doświadczenia w pracy interdyscyplinarnej z uczniem dwu i wielojęzycznym.

Program Współpracy Z Projektem Libratus – Realizacja Polskiej Podstawy Programowej

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny umożliwiający młodym Polakom, przebywającym za granicą, polską edukację i stały kontakt z językiem ojczystym. Edukacja domowa za pośrednictwem nauczania internetowego to połączenie nowych technologii i wieloletniego doświadczenia kadry pedagogicznej. Uczniowie Libratusa mogą swobodnie korzystać z dużej ilości materiałów edukacyjnych takich jak: filmy, animacje, piosenki, gry edukacyjne.
W ramach projektu nasza szkoła realizuje wspólnie z rodzicami polską podstawę programową i pozwala uczniom otrzymać świadectwo wystawione zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warunkiem uzyskania polskiego państwowego świadectwa szkolnego i promocji do następnej klasy jest zaliczenie egzaminu klasyfikacyjnego.
Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie edukacyjnym „Polskie Szkoły Internetowe Libratus”oraz w zajęciach naszej szkoły  są zobowiązani do przystąpienia do corocznego egzaminu klasyfikacyjnego. Egzaminy odbywają się głównie w siedzibach szkół tworzących projekt. W przypadku klas nauczania wczesnoszkolnego istnieje możliwość zdawania egzaminu klasyfikacyjnego w ośrodku egzaminacyjnym w Bedford.